Ing. arch. Michaela Čejková

Funkce:Územní­ plánování­
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 13
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR) -> Vedoucí odboru regionálního rozvoje -> Územní­ plánování­
E-mail:michaela.cejkova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 545