Základní škola a mateřská škola při nemocnici

Základní škola a mateřská škola při nemocnici
Kadaň, Chomutovská 1289, okr. Chomutov

Základní škola a mateřská škola při nemocnici
Kadaň, Chomutovská 1289, okr. Chomutov
Adresa: Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň
Ředitel: Mgr. Simona Žáková
Telefon: 474 335 409 - ředitel
474 333 304 - zást.ředitele, kancelář, školní družina
Fax: 474 335 409
e-mail: kancelar@zvskadan.cz

Web: http://www.zvskadan.cz

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI

Škola má dvě pracoviště. Jedním je detašované pracoviště v místní nemocnici, kde je třída základní školy, družiny a mateřské školy pro děti a žáky v době hospitalizace.

Druhým pracovištěm je školní budova na adrese Chomutovská 1289. Škola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami již několik desítek let. Velmi dobré zkušenosti má se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra, pro které je zřízena samostatná třída.

I přes změnu společnosti  v přístupu ke vzdělávání těchto žáků jsou stále mezi námi ti, kteří nemohou být z různých důvodů vzděláváni v hlavním proudu.

Škola nabízí speciální metody a formy práce v nižším počtu žáků v jednotlivých třídách. Žákům jsou vštěpovány dovednosti a znalosti s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti, které jim následně usnadní zařazení a uplatnění především praktickém životě.  Ve městě a blízkém okolí je již dostatek příležitostí v navazujících učebních oborech.

Vzdělávání je uskutečňováno podle těchto školních vzdělávacích programů:

ŠVP Škola s úsměvem - dle RVP ZV pro obor základní vzdělávání

ŠVP ZV s přílohou LMP – dobíhající program do konce školního roku 2019/2020

ŠVP Tvoříme a učíme se - dle RVP pro obor speciální vzdělávání I. a II. díl

ŠVP  Včelky pro školní družinu

ŠVP pro přípravnou třídu

RVP ZV – pro detašované pracoviště v nemocnici