Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Kadaně č.173/2015 ze dne 10.12.2015 ve výši 5.000.000 Kč.
Uzavřená smlouva v PDF