Smlouva o poskytnutí dotace - Občanské sdružení Světlo Kadaň

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Kadaně č.166/2015 ze dne 24.9.2015 ve výši 55.000.,- Kč.
Smlouva