Poskytnutí dotace - Junák-český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Kadaně č.15/2016 ze dne 25.2.2016 ve výši 78.000 Kč.
Smlouva