Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Elektrárny Kadaň

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Kadaně č.15/2016 ze dne 25.2.2016 ve výši 115.000 Kč.
Smlouva