Smlouva o poskytnutí dotace - Taneční studio REFLEX, občanské sdružení

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Kadaně č.28/2016 ze dne 31.3.2016 ve výši 70.000 Kč.
Smlouva