Vyhlášky, nařízení a pravidla města

Vyhlášky, nařízení a pravidla města

Dotační programy města Kadaně:


Pravidla


Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň (platné od 6.4.2023)


 Byty a nebytové prostory v majetku města KadaněUsnesení zastupitelstva města Kadaně č.326/2003 ze dne 29.5.2003 - harmonogram prodeje bytů v Kadani a návrh na stanovení kupních cen za bytové jednotky

Usnesení zastupitelstva města Kadaně č.270/2002 ze dne 12.12.2002 - zásady prodeje bytů

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře BytakVyhlášky a nařízení městaŘád Veřejného pohřebiště2023
1-23Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2-23Obecně závazná vyhláška, o omezení provozní doby pohostinských provozoven
3-23Obecně závazná vyhláška, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
  
  
6-23Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
7-23 Obecně závazná vyhláška, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

2022
1-22Nařízení města Kadaně - tržní řád města Kadaně
  
  2021
1-21Nařízení města Kadaně č. 1/2021 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel a jejich střežení na území města Kadaně
  
5-21Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
7-21Obecně závazná vyhláška č. 7/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   
8-21Obecně Závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se stanoví obecní Systém odpadového hospodářství


2019


3-19 Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu
5-19  Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku ze psů


2017

1-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň
2-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kadaň
3-17 Obecně závazná vyhláška, o omezení provozování některých hazardních her

2016

4-16 Nařízení č.4/16 - Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

2015

2-15 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

2014

1-14 Nařízení města Kadaně č.1 upravující organizování dopravy na území města Kadaně