Informace o pozemku parc. č. 1080, 2277/7 a 1583 v k. ú. Kadaň

Informace o pozemku parc. č. 1080, 2277/7 a 1583 v k. ú. Kadaň