Informace o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické zařízení povolené Mi

Informace o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí