Informace o žádosti k vyjmutí pozemků ze zeměděleského půdního fondu

Informace o žádosti k vyjmutí pozemků ze zeměděleského půdního fondu