Informace o přípisu postoupeném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Informace o přípisu postoupeném Ministerstvem průmyslu a obchodu