Informace o zahájení stavebního řízení u provedení rozvodu ústředního topení

Informace o zahájení stavebního řízení u provedení rozvodu ústředního topení