Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : JH STAV-SERVIS s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha, IČ 25002767