Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Žadatel: Ladislav Knap - Laknasoft, Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 12068594