Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší

Žadatel : BENTELER Automotive Klášterec s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava, IČ 05432367 zastoupení ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27265676