Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Žadatel: BENTELER Automotive Klášterec s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava, IČ 05432367 v zastoupení ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27265676