Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Žadatel: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ 61538213