Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  JIPA gastro s.r.o., Vitická 307, 360 01 Otovice, IČ 06749984