Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Iveta Potůčková, 17. listopadu 479, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 72621796