Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : SUMEREN servis s.r.o., Skladová 2438/6, Plzeň 2-Slovany, IČ 27342301 zastoupení IPS Kadaň s.r.o., kpt. Jaroše 605, Kadaň, IČO 287 22 141