Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Žadatel: JIPA gastro s.r.o., Vitická 307, 360 01 Otovice, IČ 06749984