Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Ladislav Knap - Laknasoft, Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 12068594