Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : v zastoupení Pavel Zeman, Husova 1310, 432 01 Kadaň, IČ 73827657