Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

žadatel: v zastoupení Sandra Krejčová, Kotvina 52, 431 51 Okounov, IČ 76370542