Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

žadatel: v zastoupení JH STAV-SERVIS s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha, IČ 25002767