Jednací řád rady města

Rada města v Kadani se na svém jednání konaném dne  4.12.2014 usnesla dle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. na vydání tohoto jednacího řádu.