Jednací řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Kadaně se ve smyslu ust. § 96 zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích usneslo na svém zasedání dne 11. března 2021 na vydání tohoto jednacího řádu.