Poplatky za komunální odpad

Jak zaplatit poplatek za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů?

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška Města Kadaně č. 3/2018- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno uhradit těmito způsoby:

1) pololetně - 110,- Kč za osobu, vždy do 31.1. a do 15.7. daného roku
2) ročně - 220,- Kč za osobu, vždy do 31.1. daného roku
a) převodem z účtu na účet města Kadaně č. 78-5561670277/0100. Při bezhotovostní platbě je pro identifikaci plátce velice důležitý variabilní symbol.
b) inkasem z účtu
c) hotově v pokladně Městského úřadu , č. dveří 10
d) složenkou na poště, kterou zasílá Městský úřad na začátku každého splatného období
e) SIPEM (spojovací č. SIPO nutno dodat na Městský úřad)

Kde se můžete na tento poplatek informovat?
ekonomický odbor - kancelář č. 24, tel. 474 319 526,
Pavlína Horsáková, e-mail: pavlina.horsakova@mesto-kadan.cz