Regenerace návsi v Úhošťanech

Záznam z veřejného projednání dopracováné studie regenerace veřejných prostranství v obci Úhošťany.