Zpráva ze dne 1.6.2016

Zhotovitel pokračuje v realizaci plochy mezi platany (zde už je také umístěn piedestal pro kolorovanou sochu císaře Josefa II.), kde klade šlapáky a provádí mlatové vrstvy. Dále pracuje na budoucím vodním prvku , zatím tedy v technologické šachtě. Bourá betonové podklady na komunikaci kolem restaurace Beránek a čp. 666 směrem k Mikulovické bráně.  

Archeologové při své činnosti na staveništi odkryli další část starého opevnění, konkrétně jeden z pilířů vstupní brány do města. Tento pilíř bude opětovně zasypán. 

Je dokončena  replika bašty. 

V současné době uzavřel  zhotovitel s Sčvk a.s. smlouvu na provádění zemních prací  pro výměnu vodovodu , kterou Sčvk a.s. zrealizuje v ulici Jana Švermy.