Zpráva ze dne 29.7.2016

Zhotovitel provádí dlažbu  komunikace v ulici Jana Švermy , dokončuje vodní prvek a pokračuje v osazování mobiliáře. Práce  částečně zkomplikovala neočekávaná přeložka části plynovodního středotlakého potrubí, ale zhotovitel  se snaží  toto zdržení dohnat.

Přejímací řízení  se uskuteční 15.8.2016.