Územní studie parku Roosveltovy sady v Kadani

Úkolem územní studie parku Roosveltovy sady je komplexně řešit území Rooseveltových sadů s ohledem na možnosti zlepšení zadržení vody v krajině, zachování a zlepšení biodiverzity a využití zájmového území k rekreaci a odpočinku obyvatel města.


Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Roosveltovy sady

Ve dnech 27. 6. 2016 a 14. 9. 2016 proběhly k projektu Územní studie parku Roosveltovy sady dvě veřejná plánování.