Odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství

Přílohy k vyhlášce 8-14 - Obecně závazná vyhláška města č.8/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
Umístění kontejnerů na odpad na území města Kadaň
Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Kontejnery