Podatelna + doručovací adresa

Podatelna Městského úřadu Kadaň :
Mírové náměstí 1
43201 KADAŃ

Doručovací adresa:

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 KADAŇ

Elektronická pošta (oficiální e-mail úřadu):
e-podatelna@mesto-kadan.cz