Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
ODPK-40439/2022/Slu 27.9.2022-13.10.2022 MÚ - odbor dopravy - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUKK/42696/2022 27.9.2022-13.10.2022 MÚ - stavební úřad - rozhodnutí o vyvlastnění - MUKK/42696/2022 MÚ - Stavební úřad Rozhodnutí
27.9.2022-1.11.2022 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - říjen 2022 Újezdní úřad Hradiště Oznámení
MUKK/43090/2022 27.9.2022-30.9.2022 Severočeské vodovody a kanalizace - oznámení o přerušení dodávky vody - 29.9.2022 - Úhošťany Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Oznámení
ODPK-32852/2022/Slu 27.9.2022-13.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Nerudova v Kadani MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/43162/2022 27.9.2022-13.10.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Vodovod Radonice - část Miřetice MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
24.9.2022-24.10.2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí Kadaň 2022 Město Kadaň Oznámení
ODPK - 34344/2022/Slu 23.9.2022-10.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Sadová v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
23.9.2022-31.12.2022 Město Kadaň - Oznámení o rozpočtových pravidlech k 23.9.2022 Město Kadaň Oznámení
MUKK/42274/2022 22.9.2022-10.10.2022 MÚ - Obecní živnostenský úřad - Výzva k převzetí písemnosti - Filip Eisner MÚ - Obecní živnostenský úřad Výzva
ODPK-41725/2022/Slu 22.9.2022-10.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Radonice MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/42518/2022 22.9.2022-10.10.2022 KÚ ÚK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Tyršova v Klášterci nad Ohří Krajský úřad Ústeckého kraje Veřejná vyhláška
MUKK/42530/2022 22.9.2022-1.12.2022 EÚ Klatovy - Dražební vyhláška - Tibor Čonka Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/42630/2022 22.9.2022-10.10.2022 MÚ Podbořany - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení - zřízení vodního díla - Krásný Dvůr, Němčany ~Nezařazeno Veřejná vyhláška
22.9.2022-10.10.2022 MÚ Klášterec nad Ohří - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Mikulovice ~Nezařazeno Veřejná vyhláška
22.9.2022-22.11.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - 3U6 6518 Město Kadaň Výzva
MUKK/42683/2022 22.9.2022-14.10.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 13.10.2022 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/41920/2022 21.9.2022-7.10.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/41828/2022 19.9.2022-12.10.2022 Správa železnic - Informace o realizaci opravného broušení kolejnic - Klášterec nad Ohří - Stráž nad Ohří ~Nezařazeno Oznámení
ODPK-42005/2022/Slu 19.9.2022-5.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jana Švermy v Kadani MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
ODPK - 40469/2022/Slu 16.9.2022-3.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. V Hájích - Klášterec nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUKK/41466/2022 16.9.2022-7.10.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 6.10.2022 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/41493/2022 16.9.2022-17.10.2022 EÚ Plzeň - Dražební vyhláška - Jaroslav Kundra Exekutorský úřad Dražební vyhláška
ODPK-40993/2022 16.9.2022-3.10.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Široké Třebčice MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/41224/2022 14.9.2022-14.10.2022 EÚ Praha 3 - Dražební vyhláška - Dimitrova, Dimitrov - odročení na neurčito Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/40899/2022 14.9.2022-30.9.2022 MÚ - Obecní živnostenský úřad - Výzva k převzetí písemnosti - Daniel Zendl MÚ - Obecní živnostenský úřad Výzva
ODPK-39031/2022/Slu 14.9.2022-30.9.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Kadaňská Jeseň MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
ODPK - 40297/2022/Slu 12.9.2022-29.9.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Hlavní, Perštějn MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
ODPK - 39128/2022/Slu 12.9.2022-29.9.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. T.G. Masaryka v Kadani MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
12.9.2022-29.9.2022 Město Kadaň - zveřejnění záměru města - pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Kadaň a v k.ú. Tušimice Město Kadaň Zveřejnění záměru obce
12.9.2022-14.11.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - Peugeot - KLK - 15-56 Město Kadaň Výzva
MUKK/40652/2022 12.9.2022-3.10.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 30.9.2022 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/40422/2022 8.9.2022-3.11.2022 EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Kristina Bazalková Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/40342/2022 8.9.2022-30.9.2022 ÚZSVM - aukční vyhláška - p.č. 1313, stavba č.p. 1122 v k.ú. Kadaň Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní dokumenty
MUKK/39821/2022 8.9.2022-4.11.2022 EÚ Praha 1 - Dražební vyhláška - Golden Opportunity, družstvo Exekutorský úřad Dražební vyhláška
8.9.2022-3.10.2022 Technické služby Kadaň, s.r.o. - Sběr nebezpečného odpadu - 1.10.2022 Technické služby Kadaň, s.r.o. Oznámení
MUKK/39491/2022 5.9.2022-14.10.2022 EÚ Plzeň - Dražební vyhláška - Jiří Přibyl Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/39441/2022 2.9.2022-6.10.2022 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška - Vejprty MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Veřejná vyhláška
MUKK/38697/2022 31.8.2022-3.10.2022 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Veřejná vyhláška
31.8.2022-3.10.2022 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - září 2022 Újezdní úřad Hradiště Ostatní dokumenty
29.8.2022-29.9.2022 Správa městských bytů - nabídka nájmu volného bytu pro rodiče samoživitele - ul. Chomutovská Město Kadaň Volné byty
29.8.2022-29.9.2022 Správa městských bytů - nabídka nájmu volného bytu v rámci sociálního bydlení - ul. Chomutovská Město Kadaň Volné byty
22.8.2022-24.10.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - 8U9 7569 Město Kadaň Výzva
MUKK/35452/2022 5.8.2022-31.10.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/34301/2022 1.8.2022-1.12.2022 Magistrát města Chomutova - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/22512 a II/568 Magistrát města Chomutova Veřejná vyhláška
KUUK/115212/2022 28.7.2022-30.9.2022 KÚ ÚK - Vyhlášení Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Krajský úřad Ústeckého kraje Ostatní dokumenty
18.7.2022-31.10.2022 Město Kadaň - Dotační program 2022 - Stipendijní program města Kadaň pro akademický rok 2022/2023 Město Kadaň Dotační program
18.7.2022-31.10.2022 Město Kadaň - Dotační program 2022 - Jednorázová dotace z rozpočtu města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovního místa Město Kadaň Dotační program
MUKK/30750/2022 14.7.2022-2.12.2022 SČvK - Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Kadaň - Vrchlického Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Oznámení
MUKK/32041/2022 14.7.2022-do odvolání MÚ - odbor životního prostředí - VV - OOP - Zákaz odběru povrchových vod - Klášterecký potok, Podmileský potok, Prunéřovský potok, Široký potok, Úhošťanský potok, Liboc, Kadaňský potok MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
28.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Oznámení zveřejnění protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2021 města Kadaň Město Kadaň Oznámení
MUKK/26493/2022 10.6.2022-31.3.2023 MÚ - odbor dopravy - oznámení o výběru a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny MÚ - odbor dopravy Oznámení
9.6.2022-30.11.2022 Město Kadaň - Informace o rekonstrukci vodovodního řadu v ulicích města - ČSA, Vrchlického, Čechova Město Kadaň Ostatní dokumenty
7.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Závěrečný účet města za rok 2021 Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/14693/2022 30.3.2022-16.12.2022 Zeměměřičský úřad Praha - Veřejná vyhláška ~Nezařazeno Veřejná vyhláška
MUKK/14565/2022 29.3.2022-1.12.2022 Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ - Úhošť - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky Státní pozemkový úřad Ostatní dokumenty
MUKK/14564/2022 29.3.2022-1.12.2022 Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ - Pokutice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky Státní pozemkový úřad Ostatní dokumenty
ODPK-51258/2021/Slu 19.11.2021-do odvolání MÚ - odbor dopravy - veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu u KD v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13501/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13477/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13441/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13434/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13430/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13428/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13411/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13402/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13395/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13392/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13384/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13383/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13382/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13381/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13380/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 Město Kadaň - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13286/15 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
21.10.2021-21.10.2022 KÚ ÚK - odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje Ostatní dokumenty
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13690/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13689/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13688/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13693/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14548/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14549/18 Město Kadaň Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14563/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14546/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14562/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14559/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14561/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14547/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15895/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15894/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15900/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15893/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14207/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14229/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14205/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14235/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14230/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14231/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14201/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
MUKK/41162/2021 15.9.2021-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vývoj kalamitního poškození lesních porostů Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
MUKK/11038/2021 15.3.2021-31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva