Úřední deska

ÚZSVM - aukční vyhláška - p.č. 1313, stavba č.p. 1122 v k.ú. Kadaň

Číslo jednací:MUKK/20615/2022
Číslo evidenční:165/2022
Den vyvěšení:6.5.2022
Den sejmutí:27.5.2022
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Dražební vyhláška

Podrobnosti: