Informace o poskytnutí záznamů o šetření ve věci nedovoleného užívání pozemků v k.ú. Kovářská

Dotaz + odpověď - viz. příloha