Město Kadaň oznamuje aktuální sdělení pro občany:

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá Městský úřad Kadaň občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu.

Město Kadaň oznamuje aktuální sdělení pro občany:

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá Městský úřad Kadaň občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu.

Doporučujeme preferovat jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou.

Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, doporučujeme objednat se dopředu telefonicky, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí čekajících na chodbách úřadu.

Městský úřad Kadaň bude sledovat obsazenost agend v objednací aplikaci a případně je připraven objednací kapacity posílit.

Zároveň úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání.

Telefonické a e-mailové spojení je možné dohledat na https://www.mesto-kadan.cz/cs/mestsky-urad/telefonni-seznam-4.html nebo https://www.mesto-kadan.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/