Termíny svatebních obřadů

Termíny svatebních obřadů 2021

listopad:

13.11.

prosinec:

11.12.Termíny svatebních obřadů 2022
 

leden:

16.1.

únor:

12.2, 22.2.

březen:

11.3., 26.3.

duben:

8.4., 30.4.

květen:

14.5.

červen:

4.6., 10.6., 25.6.

červenec:

2.7., 23.7.

srpen:

13.8., 20.8.

září:

9.9. , 17.9.

říjen:

7.10.

listopad:

12.11.

prosinec:

2.12., 10.12.
S ohledem na vyhlášení  nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je třeba co nejdříve upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 10 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 10 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.