Anketa - Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje

Chcete se zapojit do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030? 

Anketa pro veřejnost

Chcete se zapojit do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030? 

Vyplňte přiložený dotazník v níže uvedeném odkazu do 31. 7. 2020.

https://www.survio.com/survey/d/V6T8I6K9M3G7I9M6V


Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 (dále jen „Strategie“)

Strategie je zpracovávána v rámci projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010094, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Zpracovatelem této veřejné zakázky je společnost Moore Czech Republic s.r.o. (dále jen „MCR“).