Informace k územnímu a stavebnímu řízení dle stavebního zákona

Informace k rozhodnutí vydaných MěÚ Kadaň v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona

Informace k rozhodnutí vydaných MěÚ Kadaň v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona