Informace k veřejné zakázce - Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR

Informace k veřejné zakázce - Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR