Zákaz volného pohybu osob a maloobchodního prodeje od 28.10.2020 do 3.11.2020

- 431/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky z 26.10.2020 č. 1102, o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob od 28.10.2020 do 3.11.2020

- 432/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky z 26.10.2020 č. 1103, o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje, prodeje, zákaz a omezení poskytování služeb v provozovnách od 28.10.2020 do 3.11.2020431/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky z 26.10.2020 č. 1102, o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob od 28.10.2020 do 3.11.2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami.

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami.

III. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkami

4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní

smlouvě,

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při

nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

VII. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.

 

432/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky z 26.10.2020 č. 1103, o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje, prodeje, zákaz a omezení poskytování služeb v provozovnách od 28.10.2020 do 3.11.2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkami

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkami

3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté; společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol; poutě a podobné tradiční akce; kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě; veletrhy; provoz heren, kasin a sázkových kanceláří; provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty; ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť; tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání; v základních školách a v mateřských školách; provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;

5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej, s výjimkami

8. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou  živností podle živnostenského zákona, a na provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních, provozoven stravovacích služeb

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb - stanovenými přísnými pravidly

2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 se stanovenými podmínkami

4. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou  léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,

5. provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,

6. provoz farmářských trhů tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2;

III. nařizuje, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval přísně stanovená pravidla

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079, vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.


Stejnopis uvedené částky č. 176 Sbírky zákonů z 26.10.2020 – předpisy č. 431/2020 Sb. a 432/2020 Sb. k zobrazení nebo ke stažení na webu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/