Zápis dětí do 1.ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022


Zápis žáků do 1.ročníků základních škol pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční ve dnech 7.4. a 8.4.2021 v době od 13:00 do 17:00 hodin v budovách základních škol.


Zápisy do prvních tříd v Kadani 

Vzhledem k mimořádné situaci budou letos zápisy k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Poštou dostanete dopis, ve kterém naleznete: 
- Instrukce rodičům 
- Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání 
- Zápisový list případně
- Žádost o odklad 
- Formulář s kontaktxy – jen k žádosti o odklad školní docházky 

 V termínu od 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 vhodíte vyplněnou žádost do schránky na budově zvolené školy. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“. O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2021 na webových stránkách škol a na dveřích hlavních vchodů do škol (každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které naleznete v dopise). Po ukončení mimořádných opatření pro vás uspořádáme setkání, abyste se mohli seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. O jejím průběhu vás budeme včas informovat. Sledujte webové stránky škol.

Zápis žáků ZŠ 2021 2022