Sborník příkladů dobré praxe k řešení sociálně vyloučených lokalit

Odkaz na Sborník příkladů dobré praxe k řešení sociálně vyloučených lokalit: Sborník příkladů dobré praxe obcí ÚK: Sociální péče: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

* Jedná o „živý materiál“, který je možno rozšířit od další body, doplnit stávající.


Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz