Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší


Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 22.7.2021 pod č.j. MUKK - 32285/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 2849/4, 2848/4, 2848/10 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Stavební úpravy chaty na p.p.č. 2849/4, 2848/4, 2848/10 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna HAAS+SOHN Sara o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo – dřevěné brikety – uhelné brikety, účinnost spalování 80,2 %, rozměry š489 x h321 x v782, hmotnost 72 kg, teplota spalin 343 oC, hmotnostní průtok spalin 5,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.