Informace k poskytnutí dokladů - přezkum Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost

Informace k poskytnutí dokladů - přezkum Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - účelová dotace