Přehled oprav asfaltových povrchů a mostů v Ústeckém kraji pro rok 2022

Přehled oprav asfaltových povrchů a mostů v Ústeckém kraji pro rok 2022 - rsd-mapa-oprav-2022-Sprava_Chomutov (PDF příloha)Zdroj: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov – oddělení oprav a údržby komunikací 35 220