Internetové rezervace

Objednávkový systém je vytvořený pro agendy:

- odbor dopravy - evedence řidičů / evidence vozidel

- oddělení správních činností – matrika / evidence obyvatel / cestovní doklady / občanské průkazy /     


Systém Vás postupně provede následujícími kroky:

- Výběr činnosti, na kterou se chcete objednat

- Výběr dne (datum)

- Výběr času

- Zadání identifikačních údajů

- Odeslání objednávky


Po úspěšném přijetí objednávky Vám bude zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji.Vstup do internetové rezervace